Reglochill har i mere end 25 år leveret energirigtige køleanlæg til plastindustrien og er en af de mest innovative producenter af udstyr til proceskøling.

Reglochill har et bredt sortiment, med anlæg til alle typer af fremstillingsvirksomheder, hvad enten det gælder energibesparing eller procesoptimering.

Energy Saving System IES 

IES-Systemet er et patenteret, integreret, højteknologisk og økonomisk vandkølesystem. Dette sofistikerede, fuldt automatiserede system, der består af scroll kompressorer med en unik tilsætning af en højtydende veksler, giver nøjagtig den temperatur, der kræves i Jeres produktionsproces. Den integrerede frikøler sikrer det mindste mulige energiforbrug, og vælges løsningen uden glykol, bliver energibesparelsen endnu størrer.

Læs mere

Eurochiller har i 25 år leveret energirigtige køleanlæg til plastindustrien.

 

Dcooler – ADcooler frikøler

Dcooler er et kraftigt frikølebatteri, der udnytter den omgivne luft til at afkøle procesvandet og derved opnås store energibesparelser.

ADcooler er en adiabatisk tørkøler, der bruger den omgivende luft til at afkøle procesvandet. Når vi udnytter fordampningen af vand som følge af brugen af det adiabatiske system, får vi en indløbstemperatur til tørkøleren, som er meget lavere end den omgivende luft.

Læs mere

IceTemp optimal proceskøling

IceTemp er en vandkølet enhed med både varmelegeme, cirkulationspumpe og kølekompressor og variabel temperatur indstilling mellem +5o C – + 90 o C

Med IceTemp er det muligt at optimere på cyklustiden og nedbringe mængden af dårlige emner. 

Sammen med en frikøler udgår IceTemp den optimale køleløsning.

Læs mere

GC op til 70 kW

GC chillere dækker kølekapacitet på mellem 3 og 70 kW og anvendes inden for alle industrielle applikationer, hvor der kræves kølevand, fra plastforarbejdning til kemikalier, fra mekanisk til fødevareindustri.

Læs mere

AXevo – AXevo-FC op til 240 kW

AXevo er udstyret med den nyeste microprocessor styring og leveres med EC kulfri blæsere. Med micro-channel teknologi sikre Eurochiller en fyldning på mindre en 10 kg R-407C.

AXevo kan også leveres med indbygget frikøler, der sikre en optimal energiudnyttelse.

Læs mere

NAX op til 600 kW

Med SP versionen af NAX anlægget, der indeholder mindre end 10 kg R-407C pr kølemiddelskreds, kan Eurochiller levere centrale køleanlæg med en kapacitet på op til 600 kW og overholde de Danske krav. NAX-SP er baseret på den nyeste micro-channel  teknologi. 

Læs mere

TFC

Total Free Cooling fra Eurochiller er en sammenbygning af et kompressorkøleanlæg og et frikølesystem på en og samme ramme. I mange tilfælde er dette den rigtige løsning for optimal energibesparelse.

Læs mere