Reglochill er et Joint Venture mellem Regloplas og Industrial Frigo, der i mere end 25 år leveret energirigtige køleanlæg til plastindustrien og er en af de mest innovative producenter af udstyr til proceskøling.

Reglochill har et bredt sortiment, med anlæg til alle typer af fremstillingsvirksomheder, hvad enten det gælder energibesparing eller procesoptimering.

Energy Saving System SIRE/SIREG

SIRE er et sofistikeret, fuldstændigt automatisk procesvandskølesystem. SIRE er et vandkondenseret kølesystem med et frikølingssystem indbygget, der tillader produktion af koldt vand i mellem / kolde sæsoner med lave energirige omkostninger. Dette betyder, at der opnås op til 80% energibesparelse, med COP på minimum 5,6.
Dette system kan under ideelle forhold ved hjælp af frikøling nå en maksimal COP-værdi på 30. Dette betyder, at systemet kan generere op til 30 KW køling for hver elektrisk KW input. Modussystemskiftet fra køling til frikøling-indstillingen er fuldautomatisk gennem mikroprocessorlogik, der styrer hele systemet.

SIREG versionen af systemet tilbyder en løsning uden glykol i omgivelser helt op til   -25o C

Læs mere

BRW frikøler

BRW/HP er et kraftigt frikølebatteri, der udnytter den omgivne luft til at afkøle procesvandet til f.eks. hydraulikkøling og derved opnås store energibesparelser.

BRW/A har et adiabatisk system, der udnytter fordampningen af vand. Som følge af brugen af det adiabatiske system, får vi en indløbstemperatur til frikøleren, som er meget lavere end den omgivende luft.

Læs mere

BRG frikøler uden glykol

BRG/HP er et kraftigt frikølebatteri, der er designet til at køre med rent vand uden tilsætning af frostvæske (glykol), selv i negative omgivelsestemperaturer op til -15 ° C; dette muliggøres ved hjælp af et automatisk tømning af vekslerne i tilfælde af stop. Vandet udledes i et isoleret bassin placeret under batteriet, ved siden af cirkulationspumpen.

BRG/A har et adiabatisk system, der udnytter fordampningen af vand. Som følge af brugen af det adiabatiske system, får vi en indløbstemperatur til frikøleren, som er meget lavere end den omgivende luft.

Læs mere

GTW optimal proceskøling

GTE er en vandkølet enhed med både varmelegeme, cirkulationspumpe og kølekompressor og variabel temperatur indstilling mellem -5o C – + 90 o C

Med GTW er det muligt at optimere på cyklustiden og nedbringe mængden af dårlige emner. 

Sammen med en frikøler udgør GTW den optimale køleløsning.

Læs mere

GR2A op til 70 kW

GR2A chillere dækker kølekapacitet på mellem 2 og 70 kW og anvendes inden for alle industrielle applikationer, hvor der kræves kølevand, fra plastforarbejdning til kemikalier, fra mekanisk til fødevareindustri.

Læs mere

GR1A op til 240 kW

GR1A er udstyret med den nyeste microprocessor styring og leveres med EC kulfri blæsere. Med micro-channel teknologi sikrer Reglochill en fyldning på mindre en 10 kg R-407C.

 

Læs mere

IFGA op til 1120 kW køleeffekt

De nye kompakte køleanlæg IFGA med luftkondensering findes både med intern tank og pumpe eller til opbygning med ekstern tank og pumpesystem.

Den kan leveres som modul version “C”, med mulighed for at kombinere moduler med forskellig kapacitet.

IFGA leveres med det miljøvenlige HFO kølemiddel R1234ze.

 

Læs mere