Handelsbetingelser/GDPR

DATAPOLITIK

Oplysningspligt – Normann & Kock ApS
I forbindelse med et køb udbeder vi os navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren. Informationerne gemmes i 5 år. De personoplysninger, som vi behandler bliver ikke på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand.

Som registreret person har du ret til at få indsigt, gøre indsigelse mod behandling rette og slette den data, som vi opbevarer om dig samt få data udleveret i digital form.

Såfremt du ønsker at klageover vores behandling af dine personoplysninger kan det ske til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K

Kontaktoplysninger på dataansvarlig:

Normann & Kock ApS, Bakkegårdsvej 312, 305 Humlebæk. info@normannkock.dk

Salgs- og leveringsbetingelser juni 2018

Normann & Kock ApS leverer i henhold til NLM 94, med de nedenfor anførte anmærkninger (som træder forud for NLM 94). Betingelserne, herunder NLM 94, fremgår af vores hjemmeside www.normannkock.dk under ”Handelsbetingelser”, eller kan tilsendes.

Tilbud er gældende i 4 uger med mindre er angivet skrifteligt, og der tages forbehold for mellemsalg.

Priser er excl. moms og afgifter, og køber er, indtil leveringen, forpligtet til at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede ændringer i valutakurser, afgifter og materialepriser.

Betaling. Medmindre andet er aftalt, er betalingsbetingelserne netto kontant ved forsendelse. For maskiner og udstyr erlægges a conto 30% netto kontant ved ordreindgåelse, 60% netto kontant ved klarmelding fra fabrik og de resterende 10% i henhold til aftalte betalingsbetingelser.

Forsinket betaling. Overskrides betalingsfristen, vil der blive pålagt 1,5% af fakturaens beløb pr påbegyndt måned fra forfaldsdato og til betaling sker.

Ejendomsret. Normann & Kock forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen, samt eventuelle renter og omkostninger, er betalt fuldt ud. 

Levering. DAP/DDU. Fragt, emballage og forsikring faktureres køber, medmindre andet aftales.

Det er købers ansvar at rekvirere relevant teknisk dokumentation (NLM punkt 5 og 11).

Leveringstiden fastsættes ved endelig ordrebekræftelse efter bedste skøn. En udskydelse på 14 dage betragtes som rettidig levering. Forsinkelse (NLM punkt 45) berettiger ikke køber til erstatning for merudgifter.

Annullering og returnering kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale og mod et gebyr på minimum 15%. Ved forsinkelser og mangler (NLM punkt 48 og 62) kan aftalen kun hæves, såfremt sælger kan hæve hos producenten.

Konventionalbod og erstatning (NLM punkt 47, 48 og 62) kan kun påberåbes, hvis der er indgået særskilt tillægsaftale herom. Normann & Kock ApS er uanset årsag uden ansvar for eventuelle følgeskader og kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab.

Garanti for fejl og mangler omfatter en periode på 1 år efter købet. Eventuel udvidet garanti omfatter alene udbedring af fejlbehæftede dele. Brugte maskiner og brugte produkter handles uden garanti og reklamationsret, hvis ikke andet er nævnt i ordrebekræftelsen.

Salgs- og leveringsbetingelser kan downloades HER

NLM 94 kan downloades HER